Advokátska kancelária AK Šimko Legal, s.r.o. je flexibilnou advokátskou spoločnosťou, ktorá svojim klientom poskytuje komplexný právny servis vrátane advokátskych služieb. Klientom poskytuje špecializované znalosti a skúsenosti z oblasti obchodného, občianskeho, pracovného práva, práva cenných papierov, zmenkového, šekového a daňového práva.

AK Šimko Legal, s.r.o. poskytuje svojim klientom právne služby prostredníctvom svojho jediného spoločníka a konateľa JUDr. Mária Šimka, advokáta zapísaného v zozname advokátov SAK pod č.1635. V záujme komplexnosti poskytovaného poradenstva advokátska kancelária spolupracuje s odborníkmi z iných súvisiacich odvetví, najmä z oblasti cenných papierov, daní a účtovníctva.